Sponsorer

 

Vi tackar våra sponsorer och alla som bidragit så frikostigt till de fina vinsterna i vårt marknadslotteri.

Vi tackar alla markägare som upplåter mark till våra parkeringsplatser.

Vi tackar våra funktionärer för deras insatser både före, under och efter marknaden.

 

Det är tack vare er som vi kan genomföra vår populära marknad.

 

Tack! 

 

Arrangör:  Solvarbo Bystugeförening