Parkering

På gångavstånd till marknadsplatsen finns gott om iordningställda    parkeringsplatser för marknadsbesökare.  Vi kan tyvärr inte tillåta   parkering på andra platser än de iordningställda med tanke på          framkomligheten för både utryckningsfordon, knallar, marknadsbesökare och bybor.

I nära anslutning till marknadsplatsen finns separat parkering för våra besökare med giltigt handikapptillstånd.

Till parkeringarna kommer man genom att följa vår skyltning eller våra parkeringsfunktionärers anvisningar.

Från parkeringen hittar man lätt till marknadsplatsen via de gångvägar som finns.

Parkeringsavgiften på endast 30:-/bil går oavkortad till arrangörernas  föreningsverksamhet.