Hitta till oss

Solvarbo Marknad arrangeras i byn Solvarbo som ligger intill riksväg 70   mellan Borlänge och Säter i Dalarna.

Från Borlänge:  Åker ni från Borlänge så tar ni riksväg 70 mot Säter och  åker i ca 15 km. Sväng höger vid skyltad avfart till Gustafs. Sväng sedan vänster och åk under viadukt och vidare förbi Ica Gustafs. Vid nästa fyrvägskorsning ska ni svänga höger mot Gustafs och fortsätta den vägen fram till Solvarbo. Ni kommer då att passera bl a Enbacka Skola, Gustafs Kyrka, Enbackagården och byn Backa. Följ därefter skyltningen och våra parkeringsfunktionärers anvisningar för att hitta till våra iordningställda parkeringsplatser.

Från Säter:  Åker ni från Säter så tar ni riksväg 70 mot Borlänge i ca 6 km. Sväng höger vid skyltad avfart till Solvarbo. Sväng höger än en gång, åk ca 500 m ytterligare och passera både under viadukt och över bro vid Solvarboravinen. Följ därefter skyltningen och våra parkeringsfunktionärers anvisningar för att hitta till våra iordningställda parkeringsplatser.    

Vi vädjar till våra marknadsbesökare om att följa våra parkeringsanvisningarna med tanke på framkomligheten i byn för bl a utryckningsfordon.